Profeţie: Cel ce-mi urmează în timp m'a depăşit în devenire prin aceea că El S'a născut în eternitate.