„A fi cineva îndreptăţit" sau „a se îndreptăţi": a avea elementele prin care să fie socotit drept în faţa lui Dumnezeu; vrednic de mântuire.