Ga 05:23
blândeţe, înfrânare, curăţie; împotriva unora ca acestea nu este lege.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul NT-2Ptr-6