Crucea (răstignirea) ca piatră de poticnire; vezi 1 Co 1, 23.