Vezi nota precedentă. Imaginea este aceea că lui Dumnezeu, Care-i cheamă pe alergători (din faţă) I s'au substituit apostolii mincinoşi, care-i mână stăruitor şi brutal (din spate).