Textul sugerează o întâlnire separată cu Apostolii Iacob, Petru şi Ioan, „stâlpii“ Bisericii menţionaţi în versetul 9.