= În mod firesc; cu sinceritate, fără interese personale.