= Pentru scopul în care Dumnezeu a binevoit asupră-ne.