= Capacitatea de a vedea dincolo de aparenţe; clarviziune.