= Atât neamului evreiesc cât şi păgânilor din afară.