Antonius Felix, procurator al Iudeii între anii 52 şi 60.