Apollo va deveni un personaj cu mare influenţă printre creştinii din Corint (vezi 1 Co 1, 12; 3, 4-9, 21-23). Având şcoala alexandrină, e de presupus că era versat mai ales în interpretarea alegorică a Sfintelor Scripturi, şcoală pe care o vor dezvolta mai târziu Panten, Clement şi Origen.