Grecescul Ecclesía e tradus în limba română prin cuvântul Biserică, înţelegându-se prin aceasta comunitatea - universală sau locală - a creştinilor constituiţi într'o ierarhie harică; se scrie cu majusculă, spre a nu fi confundată cu biserica-locaş (de închinare). Constituirea Bisericii din Antiohia este a treia etapă în dezvoltarea şi răspândirea creştinismului primar, după Ierusalim şi Samaria.