Înţelesul exact: a căzut cu repeziciune, s'a lăsat năprasnic.