Profeţie mesianică din Is 53. Text, într'adevăr, dificil, care solicită o lectură critică şi o exegeză aparte.