FA 08:32
Iar locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: Ca o oaie la'njunghiere S'a adus şi ca un miel fără de glas în faţa celui ce-l tunde, aşa El nu-Şi deschide gura.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-37