Despre Samaria şi Samarineni vezi nota de la In 4, 9.