Relele asupra lui Iisus: blasfemia, patimile şi răstignirea.