= Încrederea de a îndrăzni întru Cel ce-Şi ţine făgăduinţele.