Evr 01:14
Oare nu sunt toţi duhuri menite să slujească, trimise spre slujire de dragul celor ce trebuie să moştenească mântuirea? g
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-33