Foarte exact: amprenta (ipostasului) lui Dumnezeu; „pecete asemenea chipului“ (Sf. Vasile cel Mare); „chipul (văzut) al nevăzutului Dumnezeu“ (Col 1, 15). Vezi şi nota de la In 6, 27.