Aici, mai mult decât în alte texte ale Noului Testament, grecescul aioöna înseamnă şi „lumile“: cerul şi pământul, operă a Fiului participant la creaţie: „toate printr'Însul s'au făcut“ (In 1, 3).