Imitatori (ai lui Hristos-Dumnezeu); vezi versetul următor.