Paralelă soteriologică a finalului ontologic din versetul 16.