Col 01:18
Şi El este Capul trupului, al Bisericii, El, Care este Începutul, Întâiul-Născut din morţi, ca să fie El Cel dintâi întru toate.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul NT-Ef-25