Vezi Fc 3, 15; descendenţii spirituali ai Evei celei noi (vezi mai departe).