Expresie preluată din Dn 7, 25; 12, 7 spre a indica o perioadă limitată a suferinţei.