Ap 03:17
De vreme ce tu zici: Sunt bogat şi m'am îmbogăţit şi de nimic n'am nevoie!, şi pentru că nu ştii că tu eşti cel ticălos şi vrednic de plâns şi sărac şi orb şi gol,
Os 12
CAPITOLUL 12
Necredinţa lui Efraim şi pedepse asupra lui Iuda.
1
Efraim M'a înconjurat cu minciună;
casa lui Israel şi Iuda, cu necredinţă.
Dar astăzi Dumnezeu i-a cunoscut
şi ei se vor chema
popor sfânt al lui Dumnezeu.
2
Efraim însă e un duh rău:
el toată ziua a alergat
după vântul de răsărit a,
tot ce-i netrebnic şi deşert a înmulţit,
făcut-a legământ cu-Asirienii
şi în Egipt s'a dus cu untdelemn b.
3
Se va judeca Domnul cu Iuda
ca să-l pedepsească pe Iacob:
după purtările lui şi după planurile lui
îi va răsplăti;
4
în pântece şi-a înşelat fratele
şi'n truda lui a prins putere asupra lui Dumnezeu c;
5
putere-a prins cu îngerul şi s'a învigorat;
ei au plâns şi Mi s'au rugat,
în Betel M'au găsit
şi acolo li s'a grăit.
6
Dar Domnul Dumnezeu Atotţiitorul
va fi amintirea lui d.
7
Iar tu la Dumnezeul tău te vei întoarce;
păzeşte mila şi judecata
şi apropie-te fără'ncetare de Dumnezeul tău e.
8
Canaan:
În mâna lui e cumpăna nedreptăţii:
i-a plăcut să asuprească f.
9
Iar Efraim a zis:
«Da, dar eu m'am îmbogăţit,
trai fără grijă mi-am aflat».
În nici una din ostenelile lui
nu-şi va afla apărare
din pricina nedreptăţilor
cu care a păcătuit.
10
Eu, însă, Domnul, Dumnezeul tău,
Eu, te-am scos din ţara Egiptului;
încă te voi mai face
să locuieşti în corturi,
ca'n zilele Sărbătorii g.
11
Şi voi grăi către profeţi
şi-am înmulţit vedeniile
şi'n mâinile profeţilor Mi-am făcut asemănare h.
12
Dacă nu este Galaad,
atunci mai-marii ce jertfeau în Ghilgal
ei înşişi nu erau decât minciună;
altarele lor erau ca nişte broaşte ţestoase
pe-a câmpului ţărână.
13
Şi Iacob s'a retras în câmpia Siriei
şi Israel pentru-o femeie a slujit
şi tot pentru-o femeie-a stat de pază.
14
Printr'un profet l-a scos Domnul
pe Israel din ţara Egiptului,
şi tot printr'un profet a fost păzit.
15
Efraim s'a mâniat şi s'a întărâtat:
vărsarea lui de sânge pe el se va vărsa
şi Domnul îi va răsplăti ocara.