Învăţătura întemeiată pe răbdarea lui Iisus Hristos (2 Tes 3, 5; Evr 12, 1-2); de unde, răbdarea sfinţilor (13, 10; 14, 12).