= De învăţăturile mincinoase ale falşilor apostoli şi profeţi.