Autoritatea; dreptul de a pretinde întreţinerea în schimbul muncii de evanghelizare.