„Veşnica pieire“ nu înseamnă aneantizare, absorbţie în nefiiinţă, ci ne'ncetată prăbuşire de la faţa (prósopon însemnând şi persoana) lui Iisus Hristos.