La Iş 20, 5 (în traducere corectă): „Eu sunt un Dumnezeu gelos“ („Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine“ – 20, 3). Vezi şi Dt 4, 24; 1 Co 10, 22. Grecescul zelos înseamnă zel, ardoare, râvnă, dar şi gelozie, emulaţie, rivalitate; sensul specific e dictat de context.