În original, substantivul e la plural; în româneşte e preferabil singularul generic (ca în versetul 2).