În Legea Veche, purificarea poporului se făcea prin stropire cu sângele animalelor jertfite pe altar.