Sfârşit de verset care, de fapt, începe un nou paragraf; Pavel argumentează printr-o cutumă a timpului.