O ierarhie a autorităţii, nu a sfinţeniei. În următoarele opt versete, cuvântul „cap“ e folosit în jocul dintre două înţelesuri: acela de parte anatomică a corpului şi acela de conducător, şef, superior, întâistătător.