Le-au rămas leşurile risipite prin pustie. Gramatical, efectul motivează cauza.