= Mana cu care Dumnezeu i-a hrănit pe Evrei în pustie.