[ VTVechiul Testament
[ JdJudecători
Cap. 1CAPITOLUL 1
Cucerirea Canaanului.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Îngerul Domnului vesteşte nenorociri peste Israel. Moartea lui Iosua. Israeliţii Îl trădează pe Dumnezeu, Acesta îi pedepseşte.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Otniel, Aod şi Şamgar.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Debora 
a şi Barac.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Cântarea Deborei şi a lui Barac.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Ghedeon.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Lupta lui Ghedeon împotriva Madianiţilor.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Biruinţa lui Ghedeon asupra Madianiţilor. Sfârşitul misiunii sale.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Abimelec.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Israel învins de Filisteni.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Istoria lui Ieftae.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Istoria lui Ieftae. Nemulţumirea şi înfrângerea Efraimiţilor. Moartea sa. Trei judecători mărunţi.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Naşterea lui Samson.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Samson se însoară cu o filisteancă. Ghicitoarea lui Samson.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Samson se răzbună.
Cap. 16CAPITOLUL 16
Porţile Gazei. Trădat de Dalila, Samson se răzbună.
Cap. 17CAPITOLUL 17
Mica îşi face pe seama lui o casă de rugăciune.
Cap. 18CAPITOLUL 18
Fiii lui Dan cuprind cetatea Laiş şi cad în idolatrie.
Cap. 19CAPITOLUL 19
Nelegiuirea din Ghibeea.
Cap. 20CAPITOLUL 20
Pedepsirea nelegiuirii din Ghibeea.
Cap. 21CAPITOLUL 21
Seminţia lui Veniamin se reface.