[ VTVechiul Testament
[ IosIosua Navi
Cap. 1CAPITOLUL 1
Domnul îl îmbărbătează pe Iosua Navi pentru trecerea Iordanului.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Iosua trimite iscoade în Canaan.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Trecerea Iordanului.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Cele douăsprezece pietre spre amintire. Sfârşitul trecerii Iordanului. Sosirea la Ghilgal.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Spaimă în Canaan. Tăierea împrejur. Serbarea Paştilor în Ţara Făgăduinţei. Îngerul Domnului la Iosua.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Luarea Ierihonului.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Greşala şi pedeapsa lui Acan.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Împresurarea şi luarea cetăţii Ai.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Înţelegeri împotriva lui Israel. Vicleşugul Gabaoniţilor.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Cucerirea sudului Palestinei: bătălia de la Gabaon; urmărirea şi uciderea celor cinci regi; luarea mai multor cetăţi.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Cucerirea nordului Palestinei: bătălia de la apele Merom; luarea Haţorului şi a altor cetăţi; încheiere.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Regii învinşi, la răsărit şi la apus de Iordan.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Împărţirea pământului la răsărit de Iordan.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Împărţirea pământului la apus de Iordan.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Partea lui Iuda.
Cap. 16CAPITOLUL 16
Partea fiilor lui Efraim.
Cap. 17CAPITOLUL 17
Partea lui Manase.
Cap. 18CAPITOLUL 18
Moştenirea seminţiei lui Veniamin.
Cap. 19CAPITOLUL 19
Moştenirea seminţiilor lui Simeon, Zabulon, Isahar, Aşer, Neftali şi Dan. Partea lui Iosua.
Cap. 20CAPITOLUL 20
Cetăţile de scăpare.
Cap. 21CAPITOLUL 21
Cetăţile leviţilor.
Cap. 22CAPITOLUL 22
Triburile lui Ruben, Gad şi jumătate din al lui Manase se întorc dincolo de Iordan.
Cap. 23CAPITOLUL 23
Iosua vorbeşte întregului Israel.
Cap. 24CAPITOLUL 24
Iosua le vorbeşte seminţiilor. Moartea lui Iosua şi a lui Eleazar.