[ VTVechiul Testament
[ EccEcclesiastul
Cap. 1CAPITOLUL 1
Prolog. Nimicnicia celor omeneşti.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Zădărnicia a tot ce-i omenesc.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Vremea fiecărui lucru. Ce e bun pentru om. Nu există dreptate. Om şi dobitoc. A te bucura de viaţă.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Asuprirea celor slabi. Moartea e mai bună decât viaţa. Gelozie şi nesaţiu. Nu e bine să fie omul singur. Domniile schimbătoare: deşertăciune.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Bogăţiile sunt deşertăciune. A te bucura de viaţă.
Cap. 6CAPITOLUL 6
Zădărnicia bogăţiei. Cugetări felurite.
Cap. 7CAPITOLUL 7
Cugetări felurite. Lucruri de nepătruns. Femeia.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Cugetări felurite. A te bucura de viaţă. Taina lucrurilor.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Deşertăciunea virtuţii şi a înţelepciunii. A te bucura de viaţă.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Cugetări felurite.
Cap. 11CAPITOLUL 11
A lucra cu luare-aminte şi temeinicie. A te bucura de viaţă.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Prin bătrâneţe, omul, tot mai puţin. Elogiul Ecclesiastului. Sfârşit.