[ VTVechiul Testament
[ AvdAvdia
Cap. 1CAPITOL UNIC:
Judecarea Edomului şi nimicirea lui. Pedepsirea nelegiuirilor. Nimicirea neamurilor şi mântuirea lui Israel.